Szyby Zespolone

Szyby Zespolone

Szyby zespolone a konstrukcje okienne

Głównym elementem konstrukcji okna są szyby zespolone. W oknie dwukwaterowym o wymiarach 150 cm x 150 cm, powierzchnia szyb stanowi około 65% całkowitej powierzchni całego okna, a w tym samym oknie jednokwaterowym aż 85%. W zależności od indywidualnych potrzeb, przeszklenia w nowoczesnych oknach PCV stanowią szyby pojedyncze, szyby zespolone jednokomorowe lub szyby zespolone dwukomorowe.

Producent Szyb Zespolonych - parametry techniczne

Właściwości szyb zespolonych opisywane są przez producentów szyb zespolonych poprzez następujące współczynniki:

Współczynnik przenikania ciepła szyby „Ug” – to gęstość strumienia ciepła przepuszczonego przez określoną konstrukcję, podzielona przez różnicę temperatur otoczenia po obu stronach konstrukcji w ustalonych warunkach. Współczynnik ten producent szyb zespolonych możne opisać jako wielkość określającą ilość ciepła traconego przez metr kwadratowy szkła lub innego materiału budowlanego w ustalonych warunkach gdy różnica między otoczeniem zewnętrznym i wewnętrznym wynosi 1* K (lub 1o C). Jednostką współczynnika przenikania ciepła jest W/(m2 * K).

Im niższa jest wartość współczynnika przenikania ciepła szyby „Ug”, tym lepiej szyba chroni przed stratami ciepła.

Współczynnik przepuszczalności światła „Lt” – Współczynnik przepuszczalności światła, to parametr pokazujący jaka część światła widzialnego, padająca pod kątem bliskim 90o przepuszczana jest przez szkło.

Współczynnik całkowitej przepuszczalności energii słonecznej „g” - Całkowita przepuszczalność energii słonecznej, to parametr pokazujący jaka część promieniowania słonecznego padającego pod kątem zbliżonym do 90o, przepuszczona jest przez przeszklenie do wnętrza pomieszczenia. Współczynnik całkowitej przepuszczalności energii „g” producent szyb zespolonych podaje zawsze jako wartość % lub ułamek dziesiętny. Im wyższa jest % lub dziesiętne wartość całkowitego współczynnika przepuszczalności energii „g”, tym większe są pasywne zyski energii przenikającej przez szybę do wnętrza pomieszczenia.


Tagi:
szyby zespolone, producent szyb zespolonych
Zobacz także

Szyby zespolone ze szkłem ornamentowym

Dekoracje i przepuszczalność światla zapewniają szyby zespolone ze szkłem ornamentowym Panujący trend do przezroczystych rozwiązań architektonicznych wymaga od szkła, jako dekoracyjnego materiału budowlanego, by doskonale przepuszczało światło będąc jednocześnie nieprzezroczystym. Szkło ornamentowe oferowane przez firmę Press-Glas spełnia te życzenia w sposób doskonały, aktualnie przybierając coraz to nowsze oblicza. Producent szyb zespolonych odpowiednio dobiera strukture szkła co daje możliwość wzmacniania lub osłabiania stopnia przezroczystości. Producent szyb...
Archiwum

Szyby zespolone i ich jakość

(Opublikowano: 02.09.2010r.)

 Producent szyb zespolonych - Stowarzyszenie Stowarzyszenie Producentów Szyb Zespolonych do którego należy każdy producent szyb zespolonych wspólnie z Instytutem Szkła, Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych zorganizowało 09 06 2008 r. konferencję na temat: Szyby zespolone o dziesięcioletniej gwarancji – komponenty i wykonanie. Podczas konferencji przedstawiciele...

Szyby zespolone ze szkłem warstwowym

(Opublikowano: 05.09.2010r.)

Charakterystyka i zastosowanie szyby zespolone ze szkłem warstwowym: Szyby zespolone ze szkłem warstwowym, które wytwarza producent szyb zespolonych, mają za zadanie chronić użytkowników przed poranieniem odłamkami w przypadku pęknięcia, stłuczenia lub próby włamani Cechą charakterystyczną takiego szkła warstwowego wyprodukowanego przez producent szyb zespolonych jest połączenie...